Hyundai Nybilgaranti, fem års garanti med ubegrenset kjørelengde

Fem års garanti med ubegrenset kjørelengde

Hyundai har lenge vært av den oppfatning at en bedre og mer effektiv produksjon vil forhindre dyre reparasjoner. Derfor er vi stolte av vår fem års garanti uten kilometerbegrensning.

Hyundai har lenge vært av den oppfatning at en bedre og mer effektiv produksjon vil forhindre dyre reparasjoner. Derfor er vi stolte av vår fem års garanti uten kilometerbegrensning.

Alle Hyundai personbiler selges med en av markedets beste nybilgarantier. Din fem års garanti gjelder fra registreringsdato og består av:

    Fem års kvalitetsgaranti uten kilometerbegrensning. Garantien gjelder alle 2014-modeller og nyere Hyundai personbiler importert av Hyundai Motor Norway AS, registrert etter 1. juli. De  som har kjøpt bil med syv års garanti alt. 200 000 kilometer beholder selvsagt denne. Garantien gjelder også hvis bilen skifter eier.

 

Nybilgarantien dekker feil og mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil eller feil ved produksjonsmaterialer.

 

Videre inneholder garantien:

    Fem års delegaranti
    Dette gjelder produksjonsfeil på alle typer reserve- og slitedeler.
    Fem års fri veiassistanse
    Ved driftsstans eller andre uforutsette hendelser, kan du få hjelp ved å ringe Hyundai assistanse på grønt nummer 800 33 310. Les mer om Hyundai assistanse her.
    Fem års lakkgaranti – uten kilometerbegrensning
    Garantien dekker skader på alle lakkerte flater.
    12 års garanti mot gjennomrusting (perforering) – uten kilometerbegrensning
    Garantien dekker rusthull som oppstår i karaosseriet. Se under for informasjon om hvordan du kan forlenge denne garantitiden ytterligere.

Mercasol perforeringsgaranti: 15 år / ubegrenset km

Alle Hyundai-biler registrert etter 1.1.2007 har gjennomgått Mercasol- eller Dinitrols steg 1 behandling, som er et tillegg til Hyundais egen korrosjonsbeskyttelse fra fabrikk.

For bileiere som velger å kjøpe Mercasol utvidede behandlings program, gir Mercasol femten års garanti mot gjennomrusting. Dette forutsetter at kunden for egen regning følger Mercasols beskyttelses- og kontrollprogram. Garantien er gitt av Mercasol/Dinitrol og gjelder for alle Hyundai-biler importert av Hyundai Motor Norway as og registrert etter 1.1.2007 (gjelder ikke drosje og varebilen H-1). Dette gjelder også for biler behandelt av Dinitrol.

Vilkår og betingelser

Hyundais garantiprogram er et uttrykk for Hyundais kvalitetsprodukter, og for kunden er det en sikkerhet for et forutsigbart og enkelt bilhold. Ved normal bruk og oppfølging av serviceprogrammet vil garantien dekke alle produksjonsfeil som måtte oppstå, med unntak av de slite- og servicedeler som beskrevet nedenfor.

Hyundais nybilgaranti på fem år med ubegrenset kjørelengde, dekker feil som oppstår under normale kjøre- og bruksforhold. Garantien dekker ikke feil forårsaket av skade som skyldes uhell eller ulykke eller ved unormal bruk. Unntatt er slite og servicedeler samt væsker som skal skiftes eller vedlikeholdes ved de periodiske serviceintervallene. Dette kan være, men er ikke begrenset til  drivstoffilter, luftfilter, oljefilter, kupefilter, tennplugger, drivremmer, vindusviskere og bremseklosser.

For at garantien skal gjelde, plikter kunden å følge foreskrevet serviceprogram for den gitte bilmodell hos et Hyundai-verksted eller et offentlig godkjent bilverksted. Hvis man velger å benytte et annet verksted enn merkeverkstedet til Hyundai, må kunden dokumentere at utført service er i henhold til fabrikantens anvisninger og at denne inneholder de samme punktene som en service utført av et Hyundai-verksted. Hyundai anbefaler på det sterkeste å benytte originale Hyundai-deler eller deler av tilsvarende eller bedre kvalitet både for service og reparasjoner.

Hyundai assistanse er fri veihjelp til alle Hyundaibiler under 3,5 tonn, importert og solgt av Hyundai Motor Norway as. Fri veihjelp fra Hyundai assistanse kan også benyttes i de tilfeller hvor en driftsstans er selvpåført eller ikke kan lastes produktet, som for eksempel hvis kunden har kjørt tom for drivstoff, mistet nøkler, punktert eller har tomt batteri.

Varebil (H-1) nybilgaranti

For Hyundai varebil H-1 gjelder fem års nybilgaranti med ubegrenset kjørelengde.

Drosje nybilgaranti

Tre år eller 100 000 km, det som måtte inntreffe først.
Den komplette drosjegaranti

Din forhandler vil kunne tilby en drivlinjeforsikring som dekker en rekke vitale komponenter og funksjoner for en periode på tre år eller 200 000 km, avhengig av hva som inntreffer først fra første registreringsdato. Sammen med fri veihjelp i fem år, utgjør dette en uslåelig pakke for en yrkessjåfør. Kontakt nærmeste forhandler for mer informasjon om den komplette drosjegarantien.
Lakk- og korrosjonsgaranti

Personbiler:
* Fem års lakkgaranti – uten kilometerbegrensning
* 12 års garanti mot gjennomrust (perforering) – uten kilometerbegrensning

Varebiler (H1):
* Fem års lakkgaranti – uten kilometerbegrensning
* 10 års garanti mot gjennomrust (perforering) – uten kilometerbegrensning

Lakk- og korrosjonsgarantien betinger en periodisk oppfølging/kontroll hos et Hyundai- verksted. Også eventuelle utbedringer som blir pålagt kunden for å opprettholde lakk- og korrosjonsgarantien, må utføres hos et godkjent Hyundai-verksted eller et verksted dette anbefaler.
Dinitrol perforeringsgaranti: 15 år / ubegrenset km

Alle Hyundai-biler registrert etter 1.1.2007, har gjennomgått Dinitrols steg 1-behandling som et tillegg til Hyundais egen korrosjonsbeskyttelse fra fabrikk.

For bileiere som velger å kjøpe Dinitrol’s utvidede behandlings program, gir Dinitrol 15 års garanti mot gjennomrusting. Dette forutsetter at kunden for egen regning følger Dinitrol’s beskyttelses- og kontrollprogram. Denne garantien er gitt av Dinitrol og gjelder for alle Hyundai biler som er importert av HMN og registrert etter 1.1.2007.

Gyldighet

Garantien gjelder alle 2014-modeller og nyere Hyundai personbiler importert av Hyundai Motor Norway registrert fra og med 1.7.2014. Hyundai-biler registrert etter 1.1.2013 og før 30.6.2014 har syv års garanti med 200 000 kilometerbegrensning. Biler solgt opprinnelig utenfor EU-/EØS-området er unntatt fra samtlige garantibetingelser som er beskrevet her. Noen modeller importert fra EU-/EØS-området, kan ha tre års nybilgaranti med eller uten kilometerbegrensning.