EU - kontroll, periodisk kjøretøykontroll ( pkk )

Du må fra 2009 selv følge med og avtale tid for kontrollen slik at bilen blir kontrollert og godkjent før utløpet av den måneden den skal være kontrollert. Du vil ikke motta egen innkalling til kontroll fra Statens vegvesen. Tidspunktet for neste EU-kontroll vil bli opplyst i den årlige utsendelsen av oblater (kontrollmerker).

Hva måler PKK kontrollen?

EU - kontroll / periodisk kjøretøykontroll / pkk er et lovbestemte krav om kontroll av bilens miljø - og sikkerhetsmessige tilstand. Når du har hatt bilen til kontroll, vil du motta en kontrollrapport med punkter som eventuelt må utbedres for å få bilen godkjent. Hvis du ønsker gir verkstedet deg gjerne et tilbud på nødvendige reparasjoner for å få bilen godkjent. Det kan være praktisk og få dette gjort på samme sted. Dersom vi oppdager feil og mangler som bør utbedres i tillegg, vil vi gjøre deg oppmerksom på dette.

Vi mener bileieren har krav på en slik service, men vi kan ikke garantere at vi oppdager ting som ligger utenfor kontrollpunktene. Vi påfører deg selvsagt ingen reparasjonskostnader uten etter nærmere avtale, men gir deg gjerne et tilbud på nødvendig vedlikehold i tillegg.

Hva omfatter kontrollen?

EU-kontrollen omfatter bare et utvalg tekniske detaljer knyttet til bilens trafikksikkerhets- og miljømessige tilstand. Kontrollpunktene er nøye definert i kontrollveiledningen i gitte forskrifter. Kontrollen skal bare vurdere aktuell tilstand og funksjon på kontrolltidspunktet og godkjenning gis ut ifra ”dagens” tilstand.Kontrollen sier ikke noe om hvor lang levetid etter kontrollen du kan forvente av for eksempel bremsebelegg, støtdempere etc. Den gir ingen garanti for hvor lenge de kontrollerte funksjonene vil være tilfredsstillende etter kontrolltidspunktet. Kontrollen sjekker ikke vanlige service og vedlikeholdspunkter. Da må det bestilles ordinær service.Rene driftsmessige forhold knyttet til motor, olje, registerreim, plugger, filtere osv kontrolleres ikke. Du må derfor følge vanlig vedlikeholdsservice/kilometerservice og gitte skifteintervaller uavhengig av PKK for å holde bilen i orden. 

En PKK godkjent bil er altså ingen garanti for at bilen er i den stand du som bileier ønsker. Heller ikke at den vil gå problemfritt i 2 nye år fram til neste kontroll. ”PKK-godkjent bil” er ingen seriøs tilstandsrapport ved salg av bil. Da må du be om en langt mer omfattende kontroll.

Vi i SjekkPunkt vil at du skal være vite dette når du leverer bilen til kontroll. Hvis vi anbefaler eventuelle reparasjoner eller vedlikehold i tillegg til de rene kontrollkravene er det av hensyn til bilens generelle tilstand og erfaringer om reparasjoner som likevel vil dukke opp om kort tid.

Ønsker du en generell tilstandsrapport eller nødvendig kilometerservice hjelper vi deg gjerne med det også.

Når og hvor skal bilen kontrolleres?

Alle personbiler som er 4 år eller eldre skal inn til periodisk kjøretøykontroll ( PKK ) hvert 2. år. Dette må gjøres på godkjente kontrollsteder. Blant disse finner du nesten alle SjekkPunkt Bilverkstedene i landet. Biler registrert i årstall med oddetall 2005, 2003 og 2001 osv skal godkjennes i 2011 Biler registrert i årstall med partall 2006, 2004 og 2002 skal godkjennes i 2012 Du kan fremstille bilen til kontroll tidligst 4 måneder før den skal være godkjent.

Siste siffer i bilens registreringsnummer bestemmer hvilken måned bilen senest skal være godkjent etter følgende tabell:

 

Siste siffer i bilens registreringsnummer  

 

Bilen må være godkjent innen

 

1

 

Januar

 

 

2

 

Februar

 

 

3

 

Mars

 

 

4

 

April

 

 

5

 

Mai

 

 

6

 

Juni

 

NB!     

7

 

November

 

 

8

 

August

 

 

9

 

September

 

 

0

 

Oktober

 

Det er fornuftig å foreta kontrollen i god tid før fristen for godkjenning, slik at det er tid til å foreta eventuelle reparasjoner. Dersom du ikke sørger for kontroll av bilen eller unnlater å utbedre påpekte mangler innenfor fristen, vil Vegdirektoratet begjære kjøretøyet avskiltet etter nærmere regler. 

Velkommen til å bestille time for eu - kontroll hos oss ved å fylle ut vårt kontaktskjema her